SAFe

Jak řídit agilní projekty a být agilní firma pomocí frameworku SAFe

Agilní řízení projektů není jen o tom, že děláme standupy a máme SCRUM Mastera. Cílem této přednášky je vysvětlit, že KAŽDÝ člen organizace, ano i VY, se musí aktivně podílet na agilním řízení projektu. Agilita totiž není jen „buzzword“, ale styl pracovní kultury, myšlení a návyků, které umožňují tolik potřebnou zpětnou vazbu pro zákazníka.

Na co se můžete těšit:

·  Proč vést projekty/produkty agilně.

·  Co je to Business Agilita a jak jí dosáhnout.

·  Představení Scaled Agile Framework (SAFe).

·  7 klíčových agilních kompetencí organizace.

·  Jak agilně plánovat velké projekty.

·  Případové studie z velkých aplikací SAFe.

Speaker: Martin Popelák, Datascript

Place: HUB