Prometheus pro logging, metering a profiling s Alešem Komárkem

ve spolupráci se společností Datascript 🌍

Neustále rostoucí nároky na rychlost a objem nasazovaných služeb se odráží v práci IT týmů. Moderní nástroje na správu konfigurací a nové přístupy k běhu aplikací, dovolují i malým týmům spravovat velké infrastruktury. Tento trend se projevuje i v oblasti monitoringu, kde nestačí jen staticky konfigurované řešení, ale je třeba pokrýt velké množství služeb a procesů, které jsou v provozu napříč privátními datacentry / veřejnými cloudy provozované jako servery nebo v kontejnerech.

V rámci této přednášky představíme, jak problematiku monitoringu řeší nástroje založené na filosofii nástroje Prometheus. Tento nástroj sbírá a analyzuje metrické data a dynamické konfigurace dovolují jednoduchou správu. Samotná analýza metrických dat nestačí pro celkovou diagnostiku problémů infrastruktury. Pro analýzu logů slouží agregační platforma Loki a pro profilování aplikací je možné použít nástroj ConProf. Tyto nástroje sdílí stejnou filosofii pro sběr dat a stejný jazyk pro analýzu a jednoduchou korelaci získaných dat pro efektivní debugging problémů ve vaší infrastruktuře.

💥 Technologie Prometheus, Loki, PromQL

💥 Ukázka infrastruktury pro sběr metrických dat, logů i profilovacích dat.

💥 Možnosti jazyka PromQL, který je použitý pro metrická data i logy.

💥 Ukázka živých dashboadů, které prezentují na jednom místě všechny druhy sebraných dat..

▶️ Akce je zdarma, stačí se registrovat!

 

Aleš Komárek, Senior SRE Engineer (F5 Volterra)

Aleš Komárek pracuje v F5 jako Senior SRE Engineer. Dříve pracoval ve společnosti Volterra, Mirantis a tcpcloud na provozu cloudových a kontejnerových řešení. Jeho prací je správa monitorovacího řešení pro globální platformu pro běh aplikací.