Data science in Python s Róbertem Barcíkem

ve spolupráci se společností Datascript 🌍

Táto prednáška je úvodom do sveta dátovej vedy (data science). Predstavíme si niekoľko rôznych prístupov, akými môžeme meniť dáta na hodnotné informácie. V posledných rokoch je, napríklad, populárne budovanie modelov strojového učenia (machine learning). Uvedieme si aj príklady z pokročilých oblastí ako je spracovanie prirodzeného jazyka (natural language processing) a spracovania obrázkov (computer vision). Všetky koncepty, o ktorých si povieme si hneď aj ukážeme v praxi, a to v programovacom jazyku Python, v prostredí Jupyter Notebook.

Kľúčové poznatky:

  • Čo je dátová veda a ako ju využívame
  • Prístupy používané na zmenu dát na hodnotné informácie
  • Ukážka industry-standard knižníc – pandas, Seaborn a scikit-learn
  • Ukážka spracovania obrázkov a prirodzeného jazyka v Pythone
  • Jupyter notebooky namiesto skriptov v Pythone
  • Využitie modelov strojového učenia
▶️ Akce je zdarma, stačí se registrovat!
Róbert Barcík, Datascript

Robo je profesionálnym školiteľom dátovej vedy. Ako dátový vedec strávil päť rokov vo švédskej akademickej sfére a následne päť rokov v rámci bankových skupín. Počas týchto rokov pochopil, že na realizáciu úspešných projektov v dátovej vede je nevyhnutné autentické pochopenie tejto oblasti, a preto momentálne venuje najviac času práve školeniam. Jeho prednášky si do dnešného dňa pozreli milióny študentov prostredníctvom online videí a viac než tisíc študentov v rámci viacdňových osobných školení.