Zranitelnosti, kam se oko podívá s Janem Kopřivou

Se vzrůstajícím zájmem organizací i jednotlivců o kybernetickou bezpečnost by bylo smysluplné předpokládat, že rychlost záplatování systémů postižených závažnými zranitelnostmi poroste a množství dlouhodobě zranitelných zařízení se bude snižovat – zejména, pokud půjde o systémy dostupné z internetu. Jak však ukazují dlouhodobé trendy, jako globální společnost jsme se stále ještě nenaučili záplatovat zranitelné systémy dostatečně rychle, a v některých případech vůbec.

Na to, jaké zranitelnosti webu, e-mailu i infrastruktury nás i po mnoha letech, či dokonce dekádách, od jejich objevení stále trápí, a jak extrémní mohou být dopady, pokud bude současný stav přetrvávat, se podíváme v této prezentaci.

▶️ Akce je zdarma, stačí se registrovat!

 

Jan Kopřiva, Security Consultant, Trainer & Co-Owner at Nettles Consulting

Odborník v oblasti IT bezpečnosti, který poskytuje širokou škálu služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti ve společnosti Nettles Consulting a pracuje jako dobrovolník v renomovaném centru SANS Internet Storm Center.
Během své kariéry jsem pomohl mnoha organizacím zlepšit jejich obranu a bezpečnostní pozici – od vývoje bezpečnostních procesů a zásad až po školení bezpečnostních analytiků a osob reagujících na incidenty a od poskytování architektonických doporučení, vytváření modelů hrozeb a pomoci při vývoji bezpečných aplikací až po provádění penetračních testů a cvičení červených týmů.
Jsem autorem několika bezpečnostních kurzů. Zabývám se nezávislým bezpečnostním výzkumem, pravidelně publikuji články týkající se bezpečnosti a vystupuji na bezpečnostních konferencích a dalších oborových akcích.