V utažském Salt Lake City se konal již pátý ročník konference SaltConf, kterou pořádají autoři nástroje SaltStack, jejž ve své práci dennodenně využívají i někteří zaměstnanci Tieta. Akce je určená správcům systémů, cloudovým architektům, IT ředitelům či manažerům a vývojářům. Jejím obsahem jsou případové studie zákazníků, keynotes zákazníků SaltStacku, klíčových inženýrů, vývojářů a partnerů. Nedílnou součástí jsou také workshopy se specialisty na SaltStack.

Z Ostravy se na konferenci vydali podívat dva zkušení programátoři – Lukáš Raška a Filip Balaš. První zmiňovaný se na stejném místě předvedl již předminulý rok. Získal totiž titul certifi kovaného guru SaltStacku. Loni se blýskl podruhé a titul obhájil v soutěži Cloud Security, kterou opanoval. Měl za úkol v omezeném čase (cca 15 minut) zajistit, aby server co nejvíce splňoval bezpečnostní standardy CIS.

Druhým naším zástupcem byl Filip Balaš. Ten obdržel certifi kaci SaltStack Certifi ed Engineer, kterou získal po absolvování náročného testu z toho nejpodstatnějšího v rámci SaltStacku. Filip zvládl 60minutový test o 80 otázkách s úspěšností 92,5 %, což bylo skóre nejen vítězné, ale zároveň i nejlepší ze všech certifi kací na SaltConf18.

Kromě znalostí se Lukáši a Filipovi podařilo zaujmout rovněž produktem Tieto Enterprise Automation (TEA), který oba kluci spolu s dalšími developery vyvíjejí. TEA zajišťuje inteligentní automatizaci pro hybridní cloudové prostředí. Produkt zaujal vedení Salt-Stacku a v současné době probíhá jednání o možné spolupráci v oblasti developmentu i propagace.

Dosáhnout takových úspěchů na podobně významné konferenci je nevídané, zejména před zraky společností jako IBM, Cisco či Oracle. Klukům moc blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů podobného kalibru.