Dobromila je webová aplikace pro obecně prospěšnou společnost Spirála, která pomáhá lidem s duševním onemocněním uplatnit se v běžném životě. Jejím cílem je vytvořit platformu pro nabídku a poptávku služeb neziskových organizací. Pracují na ní studenti z týmu Application Services.

 

Zjednodušeně řečeno aplikace bude fungovat jako „tržiště“ pro vzájemnou prospěšnost pomáhajících organizací a fi rem i jednotlivců, kteří je chtějí podporovat. Neziskovky jejím prostřednictvím nabídnou své služby a ostatní subjekty je naopak mohou poptávat. Aplikace má za sebou úspěšné testování, ostrý provoz startuje v lednu a zahrnuje prvních dvacet organizací. „Každá z organizací bude nabízet něco jiného, například jednorázové kurzy keramiky, speciální catering nebo rukodělné výrobky. Zájem o ně mohou mít další organizace nebo fi rmy. Za služby jim mohou zaplatit nebo vybartrovat vlastní službu,“ popisuje Eva Krestová z nadace Spirála. Aplikace umožňuje přehledné vyhledávání napříč nabídkami společensky prospěšných organizací s možností fi ltrace a zobrazení detailů nabídek, poptávek i profi lů. Samozřejmostí jsou registrace uživatelů, editace profi lů, jednoduché vytváření nových nabídek a poptávek. Kromě samotného vývoje Dobromily se Tieto bude dva roky starat také o bezchybný provoz aplikace. Pod vedením Zdeňka Dřizgy na aplikaci pracují čtyři studenti, kteří jsou v Tietu na dlouhodobé stáži. Podle svých slov po nabídce „chňapli“, protože je to zajímavá práce, která má celospolečenský dopad. „Navíc si mohli sami vybrat technologii, kterou použijí. Zvolili React, AWS, Elasticsearch a Javu se Springem, což je v současnosti jasný směr i v Tietu,“ dodává Zdeněk, který ve fi rmě se studenty intenzivně spolupracuje už více než pět let.

 

,,Nemůžu se dostat k té fotkce kluků, nemáme ji někde uloženou? Z toho Journalu mi nechce jít celá, je tam rozkouskovaná..”