Pavel Mlčuch, Tieto vývojář pro Trafi , učí vývoj enterprise aplikací na Vysoké škole báňské. Každou středu se potkává s deseti IT studenty čtvrtého a pátého ročníku a společně se zabývají programováním v Javě s použitím frameworků Spring a SpringBoot pro velké podnikové aplikace. Mezi ně patří třeba bankovní, fakturační nebo nemocniční systémy, aplikace řídící spojování hovorů v telekomunikačních fi rmách nebo policejní registry. „Když k nám do Tieto přijdou absolventi, tak sice umí základy programování v Javě, ale nemají potuchy o frameworcích a nástrojích pro enterprise programování. Říkal jsem si, že by pro ně i pro nás jako fi rmu bylo fajn, kdyby se to naučili už ve škole,“ uvádí Pavel, který se po osmi letech v jiné fi rmě vrátil zpátky do Tieto, kde začínal po škole. Vysokoškoláky učí od září, celé léto strávil přípravou materiálů, cvičení a příkladů. Zkušenosti s výukou nasbíral už dříve, kdy učil na střední škole souhrnný předmět o práci s počítačem. „Zaujmout vysokoškoláky je lehčí než středoškoláky. Rád jim ukazuji věci, které zjednodušší jejich práci, rád pozoruji, jak každý ze studentů volí jiný přístup k úkolu a přijde na jiné řešení. Prostě mě baví, když je to baví,“ usmívá se Pavel.