Interaktivní projekt s názvem Future of Work cílí na budoucnost a potenciál profesí v horizontu patnácti let. Jeho záměrem je především rozvoj kritického myšlení u dětí.

Tato aktivita vychází ze závěrů Světového ekonomického fóra, podle něhož bude až 65 % dnešních školáků pracovat v profesích, které v současné době neexistují. Projekt cílí zejména na studenty základních škol a víceletých gymnázií ve věku 11 let. Spolužáci rozdělení do menších týmů mají za úkol vymyslet a popsat člověka z roku 2030, který se pracovně jmenuje Simon. Žáci společně vytvářejí kompletní profi l fi ktivního Simona, včetně jeho povolání, návyků, koníčků apod. Součástí projektu je i pantomimická soutěž jednotlivých týmů, se kterou pomáhá herec ostravského Divadla loutek.

Skrze podrobný popis Simonova života se děti dostanou ke klíčové otázce, které profese mají perspektivu a které jsou do budoucna ohrožené. Bude Simon jezdit do práce samořiditelným autem? Naservíruje mu objednanou pizzu dron? Bude se při běžných nákupech potkávat s dalšími lidmi?

 

„Chceme děti zejména podpořit v kritickém myšlení. Chceme, aby nad problémem začaly samy přemýšlet. Aby zvažovaly různé aspekty a kontexty, aby spolu diskutovaly a aby pak výsledky zohlednily ve svých dalších životních etapách,“ říká Petr Lukasík, ředitel Tieto Czech.