ON-LINE MEETUP: Nasazení cloud native aplikací (Kubernetes)

Provoz aplikací v kontejnerech je jasný trend posledních let a použití Kubernetes pro orchestraci kontejnerů také nic neobvyklého. Další nepostradatelný článek řetězu je CD systém, který zajistí rychlé a bezproblémové spuštění aplikace v clusteru. Deployment/delivery systém je ale v praxi mnohem složitější než jen běžná pipeline, která spustí několik příkazů.

Na meetupu budeme nejdříve diskutovat o tom, jaké jsou požadavky na provoz aplikací z pohledu jejího vývoje – podíváme se na možnosti škálování, logování, použití storage a kontrolu SLO/SLA. V druhé části si ukážeme, jak aplikaci jednoduše (reprodukovatelně a rychle) spustit v clusteru, automaticky jí spravovovat či updatovat.

Akce je zdarma, stačí se jen REGISTROVAT!